Trwają prace na drodze ekspresowej S19 pomiędzy Sokołem Młp, a Niskiem. Kiedy mieszkańcy podkarpacia będą mogli pojechać tym odcinkiem?
Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Kierowcy mogą korzystać z ponad 30 km tej trasy.

Obecnie w realizacji jest osiem odcinków S19 o łącznej długości ponad 74 km i wartości ok. 4,3 mld zł, dwa odcinki o dł. 21,9 km są na etapie przetargu a kolejne trzy o dł. 42,52 km w przygotowaniu.

S19 Podgórze - Kamień

Na tym etapie Kontraktu wykonywane są warstwy konstrukcyjne oraz bitumiczne, a także roboty brukarskie na drodze ekspresowej S19, drogach poprzecznych oraz na długości około 70% jezdni dodatkowych.

Na całej długości trasy głównej Wykonawca prowadzi również roboty wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz plantowania i umacniania rowów oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, w tym wiaduktach, mostach, przejściach dla zwierząt oraz przepustach. Na części obiektów zamontowano już bariery energochłonne, ustawiono balustrady stalowe i rozpoczęto roboty brukarskie.

W dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych oraz umocnienie rowów melioracyjnych i cieków. Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

Ponadto, w zakresie urządzeń ochrony środowiska w fazie końcowej jest montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

S19 Kamień - Sokołów Młp Północ

Na tym etapie Kontraktu wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz roboty bitumiczne, a także roboty brukarskie na drodze ekspresowej S19 i drogach poprzecznych. Trwają roboty ziemne na drogach dojazdowych; rozpoczęto budowę warstw konstrukcyjnych. Roboty ziemne na trasie głównej zostały wykonane niemalże w całości.

Do chwili obecnej wykonano ponad 720 000 m3 wykopów i ponad 280 000 m3 nasypów drogowych. Ułożone zostało ponad 200 000 m2 podbudowy pomocniczej, 130 000 m2 podbudowy zasadniczej i 130 000 m2 podbudowy z betonu asfaltowego. Na tym etapie budowy, wykonana została 1/3 powierzchni warstwy wiążącej na S19, co stanowi ok. 61 000 m2 i rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.

Na całej długości trasy głównej Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz plantowania i umacniania skarp i rowów przydrożnych.

Trwają prace budowlane i wykończeniowe na wszystkich obiektach inżynierskich – wiaduktach, przejściach dla zwierząt oraz przepustach, rozpoczęto także roboty brukarskie.

W poniedziałek 22 marca wykonawca uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie węzła Sokołów Małopolski Północ, odcinka drogi ekspresowej S19, drogi krajowej DK19 oraz drogi wojewódzkiej DW878 w rejonie węzła wraz z rondami.

Ponadto, w piątek 30 kwietnia dopuszczone zostały do ruchu wszystkie relacje na węźle z wyjątkiem zjazdowych i wyjazdowych na S19 w kierunku Lublina, natomiast dojazd do miejscowości Wólka Sokołowska i Turza został zapewniony w docelowym układzie skrzyżowań bez wyznaczania objazdów.

Zarówno na MOP Górno Wschód, jak i MOP Górno Zachód trwają prace przy budowie konstrukcji budynków sanitariatów oraz roboty zewnętrzne, natomiast na terenie Obwodu Utrzymania Drogowego powstała już konstrukcja budynku warsztatowo - garażowego oraz biurowo - socjalnego.

Kontynuowane są roboty związane z budową systemu odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych oraz umocnienie rowów melioracyjnych i cieków. Prowadzone są prace związane z budową oświetlenia drogowego na terenie MOPów, a także w okolicach węzłów Kamień i Sokołów Małopolski.