Początkiem września ruszy przebudowa skrzyżowania ulicy Pogwizdowskiej z Myśliwską. W założeniach ma to doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie.
Jedną z pierwszych inicjatyw Konrada Fijołka jako prezydenta Rzeszowa dla mieszkańców nowo włączonego osiedla Pogwizdów Nowy było podjęcie decyzji o przystąpieniu do prac mających na celu uchwalenie tzw. "zielonego planu" na tatmtych terenach.

- Przystąpienie do opracowania planu miejscowego i jego uchwalenie dałoby podstawę prawną dla zagospodarowania tego terenu pod ogólnodostępną osiedlową zieleń miejską i na cele rekreacyjno-sportowe. Dodam, że w obowiązującym dla tego terenu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wpisana jest zieleń - mówił Konrad Fijołek.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Konrad Fijołek ma zielony plan dla os. Pogwizdów Nowy

We wrześniu ruszy przebudowa skrzyżowania ulicy Pogwizdowskiej z Myśliwską

Z kolei w czwartek 26 sierpnia Konrad Fijołek w swoich mediach społecznościowych poinformował, że zadecydowałem o tym, by na tym skrzyżowaniu wprowadzić zmiany radykalnie poprawiające bezpieczeństwo.

- Na duży problem na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Pogwizdowskiej zwrócili mi uwagę mieszkańcy najmłodszego rzeszowskiego osiedla - Pogwizdowa Nowego. Skrzyżowanie tych ulic jest bardzo niebezpieczne, jest na nim aż sześć punktów kolizyjnych i wielu kierowców nie wie jak na nim się zachować - mówi Konrad Fijołek.

Miejski Zarząd Dróg przygotował już projekt tych zmian. Będą one polegały na korekcie - zmniejszeniu wyspy znajdującej się na skrzyżowaniu i nowej organizacji ruchu. Wyjazd z ul. Pogwizdowskiej na ul. Myśliwską będzie odbywał się tylko z jednego dużego wlotu, podobnie jak wyjazd. Zmiany na skrzyżowaniu zostaną wprowadzone już we wrześniu.