1 października 2021 na wieczną wartę odszedł śp. kpt. Julian Pawełek pseudonim „Struga”.
Śp. kpt. Julian Pawełek, rocznik 1925 ur. w Woli Roźwienickiej, w latach 1942 -1945 żołnierz Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Manasterz. W AK pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej, przenosił meldunki na szlaku Manasterz- Kańczuga- Przeworsk. Uczestniczył w akcji zdobycia broni, map, sprzętu sanitarnego i opatrunkowego z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W lipcu 1944 r. brał udział w operacji wojskowej „Akcja Burza” .W latach 1949 -1954 był więźniem politycznym za działalność w szeregach Armii Krajowej i udział w akcji „Burza”. Skazany na 6 lat więzienia wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie z dnia 14.04.1950 r. został uniewinniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 25.04.1998 r.

Od 1992 r. pracował społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego kultywując pamięć żołnierzy Armii Krajowej w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II Wojny Światowej. Misję tę sprawował nieprzerwanie przez blisko 30 lat, z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, poświęcając swój czas, zdrowie i siły. Od 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Od 2018 r. pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – jako reprezentant Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pomimo upływu lat i ubytku sił śp. kpt. Julian Pawełek, zrealizował szereg inicjatyw patriotycznych skupionych na pielęgnowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także związanych z upamiętnieniem kombatantów Armii Krajowej. Do ostatnich swoich dni aktywnie i z godną najwyższego podziwu energią angażował się w edukację patriotyczną wśród młodego pokolenia Polaków, czynnie wspierając działania na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

 kpt. Julian Pawełek ps. „Struga”
NekrologŚp. kpt. Julian Pawełek, jako człowiek doświadczył dramatycznych przeżyć życiowych, dzieląc powojenny los wielu AK-owców więzionych za swoją działalność niepodległościową. Pobyt w więzieniu i niesprawiedliwy wyrok odbiły piętno na jego życiu, a mimo to zachował pogodę ducha i radość życia. Jednocześnie pozostał osobą o dużej skromności, wrażliwą na potrzeby społeczne, mający silne poczucie misji, realizując zadania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku na rzecz Ojczyzny, a w szczególności na niwie edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków.

- To był miły, serdeczny, ciepły człowiek. bardzo skromny, radosny. Znaliśmy się prywatnie z ogródków działkowych, letnich wypadów rekreacyjnych. Nigdy nie mówił o swojej wielkiej przeszłości. - wspomina Jolanta Słonina, znajoma pana Juliana.

Śp. kpt. Julian Pawełek był członkiem Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi, a w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria”, „ProPartia”, Odznaką Wyróżnieniem „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”, Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK za wieloletnią, wybitną działalność w szeregach ŚZŻAK, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką Pamiątkowa „Akcji Burza”, Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.