Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił właśnie przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 878. Firma, która go wygra będzie miała za zadanie wybudować 5-cio kilometrowy odcinek drogi.
Inwestycja rozpocznie się od ul. Lubelskiej, tuż przy granicy Rzeszowa, a zakończy w Jasionce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 869 prowadzącą do lotniska. Przebudowana droga na całym odcinku będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i będzie biegła przez Trzebownisko, Nową Wieś oraz Jasionkę.

Z Rzeszowa do Jasionki pojedziemy szybciej i łatwiej


Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji. PZDW posiada kompletny, wielobranżowy projekt budowlany oraz wszelkie wymagane dokumenty formalne, w tym ZRID, czyli decyzję wojewody podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaopatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności.

Równolegle do postępowania przetargowego trwają procedury związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości, które zostały przejęte pod nowy pas drogowy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przetargu zakończenie robót budowlanych planowane jest na wrzesień 2023 roku. Wartość zadania szacowana jest na ponad 140 mln złotych. Obejmuje oprócz robót budowlanych również koszty odszkodowań za nieruchomości i nadzór inwestorski.

- Bardzo zależy nam na realizacji tej inwestycji. W ten sposób uzyskamy nowe, szybkie połączenie Rzeszowa z lotniskiem w Jasione i drogą S19 prowadzące przez ulicę Lubelską - mówi marszałek Władysław Ortyl.

Pieniądze na inwestycję zostały zapisane w budżecie województwa w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak samorząd województwa będzie się starał o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Nabór wniosków już ruszył, jesteśmy prawie gotowi. W przyszłym tygodniu chcemy złożyć wniosek, aby uzyskać wsparcie finansowe dla tej inwestycji z unijnego programu dedykowanego dla Polski Wschodniej - tłumaczy Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

Informacje szczegółowe dotyczące inwestycji:


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
 • budowę drugiej jezdni drogi wojewódzkiej DW 878,

 • przebudowę skrzyżowań, w tym budowę rond na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi

 • budowę dodatkowych jezdni obsługujących przyległe nieruchomości,

 • budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,

 • budowę miejsc do zawracania

 • przebudowę systemu odwodnienia drogi,

 • przebudowę i budowę zjazdów,

 • budowę i przebudowę sieci oświetlenia drogowego,

 • rozbiórkę i budowę obiektów inżynierskich: mostu na rzece Mrowla (Czarna) i wiaduktu nad drogą lokalną w Trzebownisku,

 • budowę i przebudowę przepustów w tym dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt,

 • budowę konstrukcji oporowych,

 • budowę elementów ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych,

 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,

 • budowę barier drogowych i balustrad,

 • wykonanie kompletnego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cele projektu to m.in.:
 • usprawnienie warunków komunikacyjnych terenów okołomiejskich i miejskich Rzeszowa (obszary północne i północno wschodnie), w tym zwiększenie przepustowości, poprawienie komfortu jazdy, skrócenie czasu przejazdu,

 • stymulacja rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze oddziaływania inwestycji - umożliwienie dynamicznego rozwoju w tym również stref ekonomicznych,

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu, w szczególności użytkowników niechronionych (pieszych, rowerzystów)

 • poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,

 • dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów technicznych