Znamy projekt przyszłorocznego budżetu Rzeszowa. Wydatki miasta zaplanowano na poziomie ponad 1,76 mld złotych. Aż 357,6 mln zł zarezerwowano na inwestycje.
- W zaproponowanym przeze mnie budżecie są inwestycje, które będą realizowane na każdym rzeszowskim osiedlu. Projekt przyszłorocznego budżetu jest ambitny - to kontynuacja trwających obecnie ważnych zadań oraz inwestycje nowe, bardzo potrzebne dla naszego miasta. W projekcie zapisałem m.in. pierwsze pieniądze na wiadukt, który połączy ul. Wyspiańskiego z Hoffmanowej oraz inny wiadukt - w ciągu ul. Langiewicza. Z nowych inwestycji do budżetu miasta zaproponowałem także rozpoczęcie prac nad projektem budowy parkingu podziemnego pomiędzy budynkiem Urzędu Marszałkowskiego a Zespołem Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego a także pierwsze pieniądze na aquapark. Sporo zainwestujemy w oświatę - na liście zadań pojawią się m.in. wyczekiwane przez mieszkańców rozbudowy szkół na osiedlach Staromieście i Matysówka - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Jakie wydatki pochłoną największą część przyszłorocznego budżetu?


Spośród wydatków bieżących na zadania własne najwięcej, bo aż 570,8 mln zł miasto zamierza przeznaczyć na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (125,2 mln zł) oraz transport i łączność (122,6 mln zł).

Wśród wydatków majątkowych, z których finansuje się inwestycje, aż 167,8 mln zł pochłonie transport i łączność, 80,2 mln zł kultura fizyczna, 49,8 mln zł oświata i wychowanie.

Wśród najciekawszych zadań, jakie będą realizowane są m.in.:
  • budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, boiskami i salami lekcyjnymi przy budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Towarnickiego,

  • przebudowa krytej pływalni przy ul. Matuszczaka z przystosowaniem obiektu do treningów skoków do wody,

  • budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka,

  • budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki

  • budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego

Teraz jego projektem zajmą się radni


Projekt budżetu urząd miasta i jednostki podległe prezydentowi przygotowały m.in. w oparciu o wnioski z osiedli, które na bieżąco wpływają do ratusza. Teraz dokumentem zajmą się radni, którzy szczegóły jego projektu mają poznać podczas najbliższej sesji, zaplanowanej na przyszły wtorek.

- Następnie dokument będzie omawiany szczegółowo podczas posiedzeń poszczególnych komisji rady miasta, a po ewentualnych korektach ma zostać przedstawiony do uchwalenia podczas sesji pod koniec grudnia - mówi Artur Gernad z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.