Rzeszowski ratusz znalazł wykonawcę odpowiedzialną za opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta. Ma ona powstać najpóźniej do maja przyszłego roku.
Przypomnijmy, z końcem października Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na opracowanie akustycznej mapy hałasu.

Jej opracowanie poprzedzają badania poziomu hałasu w poszczególnych miejscach. Na podstawie wyników wskazuje się, w których częściach miasta jest najgłośniej, a co za tym idzie, gdzie należy pomyśleć o różnego rodzaju działaniach, zmierzających do obniżenia hałasu.

Do przetargu stanęły trzy firmy, a ich oferty mieściły się w zakładanych przez ratusz koszty, który chciał przeznaczyć na to 600 tys. zł. Przetarg wygrała firma "Lemitor Ochrona Środowiska" z Wrocławia, która zażądała za wykonanie takiej mapy 477 240,00 zł.

Na podstawie mapy będzie można zmienić organizację ruchu


Dokument zostanie przygotowany na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa głównie z myślą o Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa i Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie. Planiści i drogowcy uwzględnią zawarte w mapie dane w planowaniu zabudowy i rozwiązań komunikacyjnych w Rzeszowie.

Na podstawie mapy można chociażby zaplanować budowę nowych dróg, czy zmienić organizację ruchu na już istniejących tak, aby poziom hałasu był niższy.

To będzie kolejna tego typu mapa w Rzeszowie


Pierwsza mapa akustyczna dla miasta Rzeszowa została opracowana w 2011 roku i zaktualizowana w roku 2013. Kolejną wykonano w 2017 r. Z danych zawartych w ostatniej mapie akustycznej Rzeszowa wynika, że głównym źródłem hałasu na terenie miasta jest ruch drogowy.

Hałas lotniczy, kolejowy i przemysłowy stanowią drugorzędne źródło, ograniczające się swoim oddziaływaniem tylko do obszaru bezpośredniego otoczenia.

Mapa będzie gotowa do końca maja przyszłego roku, badania zaczną się, kiedy temperatura powietrza będzie wynosić powyżej plus 5 stopni Celsjusza, bo kiedy jest chłodniej, nie można ich prowadzić.