W poniedziałek, 22 czerwca w rzeszowskim Ratuszu parlamentarzyści z Podkarpacia spotkali się z władzami Rzeszowa w sprawach budowy obwodnicy południowej Rzeszowa i utworzenia muzeum historycznego w Zamku Lubomirskich przy pl. Śreniawitów.
Na spotkaniu obecni byli posłowie - członkowie Podkarpackiego Zespołu Parlamentarnego: Krystyna Skowrońska, Marek Rząsa, Wiesław Buż, Grzegorz Braun oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, którzy zobowiązali się pomóc miastu w zrealizowaniu tych planów.

Zastępca prezydenta Marek Ustrobiński, który jest odpowiedzialny za inwestycje przypomniał, że jeszcze w latach 90-tych powstała propozycja budowy połączenia od strony zachodniej w kierunku wschodnim, po południowej stronie Rzeszowa. Obecnie część tej inwestycji - łącznik pomiędzy drogą ekspresową S19 w Kielanówce a ul. Podkarpacką jest już wykonany. Jej dalszy ciąg to połączenie ul. Podkarpackiej z Sikorskiego przez zalew na Wisłoku. Opracowana została cała dokumentacja techniczna, która obecnie jest na etapie decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu miasto wystąpi do wojewody o pozwolenie na budowę.

Wiceprezydent Ustrobiński zwraca uwagę, że południowa obwodnica Rzeszowa usprawniłaby ruch. Jest to istotne połączenie także z tego względu, że ma być ono kontynuowane w kierunku północno – wschodnim i domknie pierścień obwodnicy Rzeszowa, który dziś składa się z autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i południowego odcinka od węzła Rzeszów Południe do ul. Podkarpackiej.

Parlamentarzyści rozmawiali także o sprawach związanych z zagospodarowaniem w przyszłości Zamku Lubomirskich. Szacuje się, że po załatwieniu wszystkich formalności związanych z przenosinami sądu do nowo wybudowanego gmachu i urządzeniu wówczas w zamku muzeum minie 4 - 5 lat.