Strefa płatnego parkowania w Rzeszowie już wkrótce zostanie poszerzona o dwa osiedla: 1000-lecia i Grota-Roweckiego. Za pierwszy samochód mieszkańcy zapłacą 10 zł, z kolei za drugi i następny po 100 zł.
Od 1 października br. strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o dwa osiedla: os. 1000-lecia oraz Grota-Roweckiego. W związku z tym, mieszkańcy tych osiedli mają już możliwość wykupienia abonamentu. Wniosek o wydanie abonamentu jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej, w linku poniżej:

Wniosek o wydanie abonamentu

Parking przy osiedlu Grota Roweckiego

Jak na razie opłaty pobierane są jedynie w dwóch podstrefach: niebieskiej i pomarańczowej. Czerwona (osiedle Grota-Roweckiego) i zielona (osiedle 1000-lecia) zaczną obowiązywać od 1 października. Rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki poinformował, że łącznie zamówiono 87 parkomatów, a na ich zakup w budżecie miasta zarezerwowano 4,8 mln zł.

Grota-Roweckiego

Mieszkańcom osiedli gen. Grota Roweckiego i 1000-lecia nie podobało się to, że niektórzy kierowcy unikają opłat parkingowych i swoje samochody zostawiają w pobliżu ich bloków. Dlatego też, poinformowali o tym Urząd Miasta, który pozytywnie rozpatrzył ich wniosek.

Opłata za abonament miesięczny dla mieszkańców wynosi 10 zł za pierwszy i drugi samochód, natomiast każdy kolejny- 100 zł.

Parking przy osiedlu 1000-lecia

Abonament miesięczny dla wszystkich, w tym również dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie strefy płatnego parkowania kosztuje 150 zł.

Wniosek o abonament należy składać w siedzibie MATiP, znajdującej się przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie. Oprócz wypełnionego wniosku, konieczny jest również dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu oraz dokument, poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Nowy parkomat

Roczne dochody z opłat w strefie płatnego parkowania wynoszą ok. 1,5 mln zł. Za rok 2020 do końca lipca dochód wyniósł 250 tys. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły natomiast 19 mln 600 tys. zł.

Mapa zajętości