Od dnia dzisiejszego (8.06), po dokonanym przeglądzie stanu wszystkich obiektów, istnieje możliwość skorzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placach na terenie gminy Trzebownisko.
Z uwagi na brak wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zachowania się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, ważna będzie rola rodziców i opiekunów dzieci korzystających z udostępnionych urządzeń. Najważniejsza będzie samodyscyplina i przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania oraz dbanie o odpowiednie dystanse pomiędzy bawiącymi się dziećmi i dezynfekowanie ich rąk przed wejściem na plac zabaw i po zabawie.

Przypominamy również, iż osoby korzystające z obiektów nadal zobowiązane są zachować zasady bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. w dalszym ciągu obowiązuje zasada zachowania 2 m odstępu oraz zasłaniania ust i nosa przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 4 roku życia. Dotyczy to przede wszystkim przypadków dużego oblężenia placów zabaw.