Ta najstarsza i największa w mieście instytucja muzealna świętuje równocześnie 30. rocznicę utworzenia Muzeum Etnograficznego oraz 120. rocznicę urodzin Franciszka Kotuli. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 2 października 2020 roku.
Historia rzeszowskiego muzeum sięga 1935 roku, kiedy to grupa społeczników skupionych w Towarzystwie Regionalnym Ziemi Rzeszowskiej zadecydowała o powołaniu placówki muzealnej organizatorem której został nauczyciel miejscowej szkoły powszechnej Franciszek Kotula. Gromadzone przez niego zabytki składowane były początkowo w jednej z sal szkoły powszechnej przy ulicy Bernardyńskiej. W 1940 roku muzealne zbiory przeniesione zostały do kamienicy przy rzeszowskim Rynku. Kilkukrotnie w dziejach muzeum zmieniana była nazwa instytucji. Pierwotną nazwę Muzeum Ziemi Rzeszowskiej zmieniono w 1945 roku na Muzeum Miasta Rzeszowa, a w 1951 roku podniesiono jego rangę jako Muzeum Okręgowe. Pod tą nazwą rzeszowskie muzeum funkcjonuje do dzisiaj. Od początku lat 50-tych XX wieku muzeum zajmuje reprezentacyjny, siedemnastowieczny popijarski gmach przy ulicy 3-go Maja. Zaadoptowany na potrzeby Muzeum Okręgowego obiekt z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i dawnej aptece nadaje wyjątkową atmosferę i piękno tejże instytucji.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie jest instytucją wielooddziałową. Przy rzeszowskim Rynku mieszczą się bowiem siedziby Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli oraz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Podczas tegorocznych uroczystości jubileuszowych dokonamy uroczystego otwarcia nowego oddziału – Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu. Szczegółowy program uroczystości zaplanowanych na 2 października 2020 r. prezentujemy poniżej:

+godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Regionalnej Składnicy Zabytków Regionalnych w Zgłobniu

+godz. 12.00 – uroczystości jubileuszowe w gmachu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja


W programie:

- prezentacja multimedialna przebiegu przebudowy dawnego dworu- spichlerza w Zgłobniu,

- prezentacja sylwetki Franciszka Kotuli, patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz dorobku tejże instytucji,

- przemówienia zaproszonych gości,

- wręczenie odznaczeń.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych.