Uczniowie z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na takich samych zasadach jak polscy uczniowie.
Szkoła, w której obwodzie mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu i w dowolnym czasie, a inne szkoły przyjmują w miarę posiadania
wolnych miejsc.

Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego, albo znają go na poziomie niewystarczającym, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (www.zpe.gov.pl) powstała strona "Szkoła dla Was", w tym zakładka "Oddziały przygotowawcze". Udostępniono tam materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży. Zasoby są na bieżąco uzupełniane i rozbudowywane.

Specjalna infolinia edukacyjna jest dostępna dla osób potrzebujących z Ukrainy od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 17:00. Dzwoniąc na numer: +48 22 100 13 00, można uzyskać informacje i porady w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Учні з України віком від 7 до 18 років приймаються до державних шкіл та забезпечуються доглядом і навчанням на тих самих засадах, що й польські школярі.

Школа, в районі якої проживає дитина, яка народилася за кордоном, приймає її за посадою і в будь-який час, а інші школи приймають її за наявності вільних місць.
Для учнів, які не знають польської мови, або знають її на недостатньому рівні, на Інтегрованій освітній платформі (www.zpe.gov.pl) створено сторінку "Школа для тебе", яка містить вкладку "Підготовчі відділення". На сайті розміщено матеріали та посилання на безкоштовні підручники та навчальні матеріали для викладання польської мови як іноземної для дітей та молоді. Ресурси доповнюються та розширюються на постійній основі.

З понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 працює спеціальна освітня гаряча лінія для тих, хто її потребує з України. Зателефонувавши за номером +48 22 100 13 00, можна отримати інформацію та консультації українською, російською та польською мовами. Вартість дзвінків згідно з прейскурантом оператора.

Więcej na https://www.facebook.com/people/Fundacja-KADR/100087375403867/

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.