Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawarło umowe o współpracy z władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu została podpisana w formie online w dniu 31 października br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Stowarzyszenia Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna Stowarzyszenia Maria Krawczyńska-Kaczmarek. W spotkaniu z ramienia WSIiZ wzięły udział również: dr Małgorzata Gosek - Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju oraz Barbara Szpunar - Dyrektorka ds. Organizacji i Współpracy.

Zawarte porozumienie o współpracy dotyczy:
 • wymiany wspólnych w doświadczeń, dbania o dobrą jakość edukacji, szerzenia rzetelnej wiedzy naukowej oraz integracji środowiska akademickiego uczelni z organizacjami pozarządowymi;

 • promowania wartości i tematyki dotyczącej ESG, sustainability, odpowiedzialności biznesu, różnorodności i inkluzji w miejscu pracy;

 • współpracy w ramach Partnerstwa Strategicznego FOB dla kierunków studiów we WSIiZ związanych ze zrównoważonym rozwojem;

 • nadania Stowarzyszeniu tytułu Partnera Strategicznego kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) oraz Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia);
  realizacji wspólnych projektów i promowania inicjatyw;

 • organizacji wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności wspólnego poszukiwania rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla jednostek działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości;

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych przez specjalistów wskazanych przez Stowarzyszenie;

 • współpracy w ubieganiu się o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych;

 • współdziałania w ramach organizowanych przez WSIiZ sympozjów, konferencji naukowych, seminariów oraz wykładów, w szczególności upowszechniających tematykę ESG i zrównoważonego rozwoju;

 • wsparcia przy tworzeniu i modyfikowaniu programów kierunków studiów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

O Forum Odpowiedzialnego BiznesuForum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Sztandarową inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest Program Partnerstwa, skupiający ponad 60 firm. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa.

Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce. FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland. Organizacja koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce - międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, kierowaną do pracodawców szczególnie zaangażowanych w obszarze DEI.

- Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes - tak brzmi misja organizacji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.