Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych. Pieniądze o równowartości blisko 80 tys. złotych, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził 32-letni obywatel Ukrainy.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy Audi, za którego kierownicą zasiadał 32-letni obywatel Ukrainy.

Podczas rewizji okazało się, że mężczyzna, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu znajdowało się prawie 19 tysięcy euro.

W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, na podróżnego nałożony został mandat karny w wysokości 5 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 tys. euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.