Na rzeszowskim Dworzysku otwarto już nową jednostkę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Realizacja tej inwestycji jest odpowiedzią na ciągły rozwój miasta i powiatu.
- Szybki czas realizacji tej inwestycji był możliwy dzięki montażowi finansowemu, który sprawił, że ponad 17 mln zł zostało pozyskane z różnych źródeł. Oczywiście przodującym był budżet państwa i wojewody, ale równie istotne było wsparcie marszałka województwa podkarpackiego, prezydenta miasta i starosty rzeszowskiego. Ta współpraca to dowód na to, że istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycje są możliwe do realizacji w krótkim czasie - powiedziała Ewa Leniart.

Już od pewnego czasu nowa infrastruktura funkcjonuje jako przestrzeń magazynowa, w której gromadzone są m.in. środki ochrony osobistej dla medyków z Podkarpacia. Dystrybucją tych materiałów zajmują się żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Lokalizacja jednostki nie jest przypadkowa. Dzięki dobremu położeniu możemy jak najszybciej dotrzeć z działaniami ratowniczymi do różnych miejsc powiatu. Nieopodal znajduje się węzeł autostrady A4 oraz drogi S19, nie bez znaczenia pozostaje też fakt ulokowania jednostki na terenie strefy ekonomicznej, w której powstają zakładu zwiększonego ryzyka - dodał st. bryg. Tomasz Baran komendant miejski PSP w Rzeszowie.

Budowa jednostki prowadzona była na terenie Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów – Dworzysko w latach 2018-2020 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. W październiku 2020 r. miały miejsce ostatnie prace wykończeniowe i przekazanie obiektu do użytkowania. Rzeszowscy strażacy pełnią służbę wnowej jednostce Od 1 listopada 2020 r.

Umiejscowienie JRG Nr 3 w strefie Rzeszów - Dworzysko znaczne skraca czas dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej części Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, umożliwia szybkie podjęcie działań ratowniczych na głównych ciągach komunikacyjnych obejmujących autostradę A4 i drogę ekspresową S19 oraz dodatkowo zabezpiecza strefę przemysłową i międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka.

Na nowoczesną bryłę zaprojektowanego budynku składają się trzy proste, jednolite segmenty. Obiekt składa się m.in. z części administracyjno-biurowej, podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo- warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej przeznaczonej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP, która jednocześnie będzie przystosowana do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych.