W związku z nowymi restrykcjami wprowadzonymi przez Rząd, Urząd Miejski w Boguchwała zmienia organizację pracy zarówno przy ul. Suszyckich 33, jak i ul. Kolejowej 17. Umożliwia również przesyłanie wniosków drogą elektroniczną.
Nadal będą realizowane wszelkie zadania, które będą wymagały bezpośredniego kontaktu, jednak będzie to w stopniu ograniczonym. Dodatkowo w holu ustawiona jest skrzynka, do której można składać pisma bez konieczności kontaktu z urzędnikiem. Wszelkie spotkania należy umówić wcześniej drogą telefoniczną. Do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Miejskie w Boguchwale będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30

Przyjmowanie stron przez Burmistrza Boguchwały będzie odbywać się w dotychczasowych godzinach, w poniedziałki, telefonicznie pod nr telefonu 17 87 55 201

Nowy system składania wniosków

Wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, pomocy społecznej, a także te związane z decyzjami o warunkach zabudowy lub związanych z zakresem planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń drogowych, a także środowiskowych (m.in. wycinka drzew) można załatwić drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. Wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków dostępne są na stronie: https://bip.boguchwala.pl/