Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego zdecydowały się na przedłużenie nauki zdalnej do 22 grudnia 2020. Na uczelni będą obowiązywać jednak nieliczne wyjątki.
Pandemia koronawirusa w dalszym ciągu nie odpuszcza, a rząd nie zapowiada na razie złagodzenia obostrzeń w nauce. Przypomnijmy, że na podstawie obecnych obostrzeń wprowadzonych przez premiera Morawieckiego nauczanie zdalne obejmuje także wszystkie uczelnie wyższe w kraju.

W związku z tym władze Uniwersytetu Rzeszowskiego zdecydowały się na przedłużenie zajęć w obecnej formule do 22 grudnia. Wyjątki będą obowiązywać jednak kierunkach medycznych (lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii i ratownictwie medycznym), jeśli chodzi zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.

Także na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na prowadzenie w siedzibie Uczelni konsultacji i badań naukowych koniecznych do przygotowania pracy dyplomowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Będzie to dotyczyć studentów VII semestrów studiów inżynierskich, którzy kończą zajęcia w bieżącym semestrze.

Obostrzenia obejmą także bibliotekę uniwersytecką. Pozostanie ona zamknięta także do 29 listopada. Będzie jednak możliwość uzyskania dostępu do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów), poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza online, umieszczonego na stronie BUR.