Punkty, które można umieszczać na mapie obejmują cały wachlarz szeroko rozumianych problemów: komunikację, ekologię, bezpieczeństwo, bariery dla osób z niepełnosprawnością, korki, planowanie przestrzenne, dostępność do usług itd.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rzeszowa, opracowaliśmy interaktywną mapę punktów zapalnych (mapę problemów) w Rzeszowie. Naszym założeniem jest, aby przy jej tworzeniu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy i aktywnie włączali się w proces rozwiązywanie konkretnych problemów w naszym mieście. Jest to skuteczny i „masowy" sposób partycypacji społecznej (możliwy do zrealizowania podczas ograniczeń wynikających z pandemii)- mówi Artur Polakiewicz, Razem dla Rzeszowa.

Aby polepszyć sytuację, w której nam wszystkim przyszło żyć i funkcjonować, najpierw trzeba ją dobrze zdiagnozować. Co chwilę jesteśmy też zaskakiwani kolejnymi decyzjami władz miasta. Dlatego Razem dla Rzeszowa z prośbą, o zgłaszanie problemów, które powinny znaleźć się na mapie, ponieważ to mieszkańcy wiedzą najlepiej jakie to są. Punkty, które można umieszczać na mapie obejmują cały wachlarz szeroko rozumianych problemów: komunikację, ekologię, bezpieczeństwo, bariery dla osób z niepełnosprawnością, korki, planowanie przestrzenne, dostępność do usług itd. Mieszkańcy, media, stowarzyszenia, ruchy miejskie, rady osiedli itd. będą zgłaszać problemy, a naszym zadaniem będzie zweryfikowanie przesyłanych sygnałów, zakwalifikowanie i umieszczenie ich na mapie.

Mapa punktów zapalnych Rzeszowa!
Aktualna mapa


- Wierzymy, że stworzona przez nas wszystkich (mieszkańców) mapa, posłuży do zwizualizowania problemów w naszym mieście i przyczyni się do skutecznego zarządzania naszym miastem. Powinna mieć wpływ na proces rozwiązywania konkretnych problemów (indywidualnych, grupowych społecznych). Naszą intencją jest wypracowanie skutecznych mechanizmów partycypacji społecznej i zwiększenie udziału mieszkańców w decydowaniu o swoim mieście. Zależy nam również na powszechnym dostępie do informacji- kończy Artur Polakiewicz.

Więcej informacji: Razem dla Rzeszowa