Episkopat w Polsce uruchomił specjalną stronę zawierającą informacje dla osób, które w dzieciństwie były krzywdzone w sferze seksualnej lub mają wiedzę o zaniedbaniach przy wyjaśnianiu sprawy.
Strona w jasny i przejrzysty sposób prezentuje dane kontaktowe do delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezjach i zakonach, którzy odpowiedzialni są za przyjmowanie zgłoszeń osób pokrzywdzonych, bądź duszpasterzy, u których można szukać wsparcia duchowego.

- Zamieszczony na stronie katalog praw osób pokrzywdzonych zbiera informacje, o których niekiedy pokrzywdzeni nie wiedzą. Na przykład o tym, że mogą spotkać się z delegatem poza terenem instytucji kościelnej, a w czynnościach wyjaśniających i procesowych, może im towarzyszyć wybrana osoba zaufana - wyjaśnia Marta Titaniec z zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.

Przypomina też o obowiązkach osoby, która wie o popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia czynów zabronionych. Brak zawiadomienia odpowiednich służb (prokuratury lub Policji) o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej do lat 15, zgodnie z art. 240 § 1 Kodeksu Karnego podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

- Prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne niż prawo świeckie i uznaje za przestępstwo jakąkolwiek czynność seksualną duchownego względem osoby małoletniej do ukończenia 18 roku życia oraz względem osoby z upośledzeniem umysłowym lub z chorobami psychicznymi. Dlatego ważne jest zgłaszanie przestępstw również do przedstawicieli Kościoła - zwraca uwagę ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Strona dodaje, że każda osoba duchowna lub konsekrowana jest zobowiązana do zgłoszenia powyższych przestępstw odpowiedniej władzy kościelnej.

Strona zawiera także informacje, gdzie należy zgłosić zaniedbanie ochrony małoletnich w Kościele. - Z myślą o osobach, które próbowały zgłosić krzywdę, ale napotkały na jakieś trudności w jej zgłoszeniu w Kościele, uruchomiliśmy odrębny adres e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl. Uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym można też zgłaszać telefonicznie. Od 1 grudnia br. przedstawiciel Fundacji dyżuruje przy telefonie we wtorki przed południem i w czwartki w godzinach wieczornych - informuje ks. Grzegorz Strzelczyk z zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: ZGŁOŚ WYKORZYSTANIE SEKSUALNELUB ZANIEDBANIE