Rada Miasta po raz kolejny odłożyła w czasie połączenie Rzeszowa z gminą Krasne. W zamian ma powstać kompleksowy harmonogram prac nad ich połączeniem.
Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Rzeszowa dwoma najważniejszymi punktami był budżet na najbliższy rok oraz uchwała ws. połączenia Rzeszowa z gminą Krasne. Miejscy urzędnicy mieli podjąć decyzję, czy w przyszłym roku odbędą konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

Temat powróci za kilka lat

Radni Rzeszowa niemal jednogłośnie podjęli decyzję o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad. W zamian zaproponowano inną uchwałę.

- Proponowana przez nas uchwała podtrzymuje wolę połączenia Rzeszowa z Krasnem, ale przede wszystkim poszerzona jest o ustanowienie szczegółowego harmonogramu prac. Najbliższe lata powinniśmy poświęcić na opracowanie szczegółowych zasad połączenia obydwu gmin - mówił Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Postanowiono, żeby do tematu powrócić pod koniec kadencji, czyli w 2023 roku. Miejscy urzędnicy tym samym podjęli tym samym taką samą uchwałę jak dwa lata temu.

Obawa przed utratą mandatów ?

Co ciekawe, za uchwałą zagłosowali jednogłośnie wszyscy radni. Taka decyzja więc nie jest żadnym zaskoczeniem, bowiem połączenie obydwu gmin wiązałoby się ponownymi wyborami zarówno do Rady Miasta, jak i na Prezydenta, a na czas przygotowywania nowych wyborów miastem zaczyna rządzić komisarz.