Zaostrzył się konflikt na linii Boguchwała- Rzeszów. Tym razem chodzi o plany przyłączenia Racławówki Doły do Rzeszowa. Władze Gminy mówią wprost o ataku i zapowiadają natychmiastową reakcje.
Miasto Rzeszów od jakiegoś czasu planuje dołączyć do swoich terenów część sołectwa Racławówka. Władze podrzeszowskiej Gminy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec takich zamiarów. Odpowiedzią na atak wymierzony w interesy jej mieszkańców jest plan włączenia w granice Miasta Boguchwała Racławówki i Kielanówki. Uchwała na ten temat ma zostać podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Boguchwale.

- Włączenie Racławówki i Kielanówki do Miasta Boguchwała to odpowiedź na atak ze strony stolicy Podkarpacia- czytamy w oficjalnym komunikacie Gminy.

Racławówka oraz Kielenówka, to sołectwa, które są istotne pod względem finansowym oraz inwestycyjnym w kontekście całej Gminy. W roku 2018 w ramach konsultacji społecznych ponad 90% mieszkańców Racławówki było przeciwnych przyłączeniu tej części Gminy Boguchwała do Rzeszowa. Tego typu działaniom Rzeszowa sprzeciwia się również Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, która w ostatniej decyzji z kwietnia 2020 r. wyraziła swój wyraźny sprzeciw wobec prób osłabiania ościennych dla Rzeszowa gmin poprzez odbieranie im pojedynczych sołectw.

Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz Gminy Boguchwała, Wiesław Kąkol:

- Jesteśmy świadkami kolejnej próby kradzieży części terenów należących do Gminy Boguchwała. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek działania mające na celu osłabienie naszej społeczności. Jedyną szansę na ochronę naszych interesów i stabilnej sytuacji finansowej widzimy w projekcie przyłączenia Racławówki i Kielanówki do miasta Boguchwała. W ten sposób zabezpieczymy się przed utratą potencjału inwestycyjnego oraz zagwarantujemy dalszy, zrównoważony rozwój całej Gminy. Taki pomysł został już wstępnie przedyskutowany z radnymi Rady Miejskiej i z radami sołeckimi Racławówki oraz Kielanówki. W wyniku tego działania sołectwa te, staną się osiedlami miasta Boguchwała. Status miasta pozwoli mieszkańcom korzystać z dodatkowych przywilejów. Przede wszystkim, wiąże się z tym możliwość odrolnienia gruntów, dzięki czemu znaczenie wzrośnie ich użyteczność i wartość. Włączenie tych terenów w granice Miasta Boguchwała pozwoli także w sposób trwały uchronić całą Gminę przed ekspansją Rzeszowa- powiedział Pan Burmistrz.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych Boguchwały ma nastąpić na najbliższej sesji rady miejskiej. W ramach dalszych prac odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami. W przypadku Racławówki włączenie sołectwa w bezpośrednie granice Boguchwały miałoby także swój historyczny charakter – miejscowość w latach 1934-1954 oraz 1973-1976 była siedzibą Gminy Boguchwała.

– Przyłączenie terenów Boguchwały do Rzeszowa nie tylko przeniesie całą administrację dla ich mieszkańców do Stolicy Podkarpacia utrudniając załatwienie nawet podstawowych spraw, ale też pozbawi przedstawicielstwa tych terenów w przyszłej Radzie Miasta – zwraca uwagę Krzysztof Lassota, Sekretarz Gminy Boguchwała.

Gmina Boguchwała odpowiada na plany przyłączenia Racławówki Doły do Rzeszowa
Mapa pokazująca możliwe zmiany