Funkcjonariusze ABW z Rzeszowa zatrzymali na terenie Krakowa osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT. Skarb państwa stracił przez nich blisko 62 mln zł.
Pod koniec listopada funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Krakowie dwie osoby biorące udział w nielegalnym procederze wyłudzania podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się co najmniej na 62 mln zł.

Zatrzymane osoby zarządzały podmiotami gospodarczymi wykorzystywanymi w przestępczym procederze. Grupa przestępcza działała w Rzeszowie, Katowicach i innych miejscowościach na terenie Polski oraz poza jej granicami w okresie od stycznia 2012r., do października 2015r. Przestępczy proceder polegał m.in. na zawieraniu fikcyjnych umów zakupu i sprzedaży asfaltów i mas bitumicznych, pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Dokumentowano transakcje krajowe i wewnątrzwspólnotowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. W składanych deklaracjach VAT podawano niezgodne ze stanem rzeczywistym dane dotyczące obrotu towarem. Działania grupy naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej na łączną kwotę co najmniej 62 mln zł.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. oszustwa oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego (w kwocie 10 tys. zł), a także dozór policji.