12 i 13 grudnia odbył się Weekend Cudów. Wolontariusze Szlachetnej Paczki ponownie zapukali do tysięcy domów w całej Polsce, by przekazać dedykowaną pomoc najbardziej potrzebującym i wnieść w ich życie nadzieję na zmianę.
W tym roku Paczka dzięki szlachetnym sercom darczyńców pomogła 14 016 rodzinom z najdalszych zakątków kraju. Łączna wartość przekazanej pomocy przekroczyła 51 mln zł.

Mimo niesprzyjających warunków i dodatkowych przeciwności skala pomocy jest porównywalna względem zeszłego roku. Wzrosła natomiast łączna wartość przekazanego wsparcia, która na samym Podkarpaciu przekroczyła 2 mln zł.

Mimo że ten rok był dla wszystkich trudny, to osoby, które miały więcej szczęścia, wciąż chcą się nim dzielić. Tegoroczna skala pomocy pokazuje, że jako społeczeństwo mamy w sobie dużą empatię, czujemy współodpowiedzialność za los potrzebujących i mimo pandemii oraz zamknięcia w domach nie straciliśmy z oczu drugiego człowieka.

Finał 20 edycji Szlachetnej Paczki
Szlachetna paczka


Najwyższa w historii średnia wartość pojedynczej Paczki

W tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki w Województwie Podkarpackim zaangażowanych było ponad 16 tysięcy darczyńców. Nie było wśród nich tak wielu przedstawicieli instytucji, jak w zeszłych latach. To efekt pandemii, przez którą szkoły, wiele firm, urzędów czy uczelni pracuje zdalnie. Wpłynęło to także na zmniejszenie się średniej liczby osób przygotowujących pojedynczą Paczkę. W tej edycji na potrzeby jednej rodziny odpowiadały średnio 22 osoby w naszym województwie. Jest jednak jeszcze jeden – obok całkowitej wartości pomocy – wskaźnik, który pokazuje, jak ogromne pokłady empatii nosili w sobie tegoroczni darczyńcy.

- Odczuliśmy skutki pandemii, wiemy, że inni mają trudniej niż my. Poza tym, mamy małe dzieci. Chcemy nauczyć ich empatii i współodpowiedzialności, dlatego wybraliśmy rodzinę podobną do nas, niestety oni mieli mniej szczęścia niż my - tłumaczyli jedni z tegorocznych darczyńców w Rzeszowie.

Finał 20 edycji Szlachetnej Paczki
Szlachetna paczka


Paczka dotarła w nowe miejsca i pomogła poszkodowanym przez pandemię

W tym roku Szlachetna Paczka objęła pomocą nie tylko samotne osoby starsze, chorych, niepełnosprawnych czy rodziny wielodzietne, ale także osoby szczególnie dotknięte skutkami pandemii. Blisko 20% wszystkich obdarowanych walczyło lub nadal walczy z konsekwencjami trwającej pandemii.

W efekcie ogromnej, a biorąc pod uwagę okoliczności – niezwykłej mobilizacji Szlachetne Paczki powędrowały w tym roku do potrzebujących z 21 rejonów w naszym województwie. Misją programu jest docierać do obszarów i ludzi, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny, którzy zmagają się z niezawinioną biedą w samotności, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. Uruchamianie nowych rejonów pomocy oraz działanie i rozwój dodatkowych form pomocy w ramach tzw. paczek specjalistycznych, czyli Paczki Medyków, Paczki Prawników oraz telefonu wsparcia dla samotnych seniorów „Dobre Słowa”, nie byłyby możliwe bez tych, którzy decydują się wesprzeć Paczkę finansowo.