Kolejna bitwa o Kielanówkę pomiędzy Boguchwałą i Rzeszowem trwa już o kilku dni. Dziś do tej potyczki dołączyli mieszkańcy Kielanówki, którzy napisali pismo do prezydenta Ferenca.
Dzisiaj na ręce prezydenta Tadeusza Ferenca wpłynęło pismo od mieszkańców Kielanówki, którzy sprzeciwiają się włączeniu ich sołectwa do Boguchwały, natomiast proszą o włączenie ich terenu do Rzeszowa. Pod listem podpisało się ponad 400 osób.

W liście możemy przeczytać: - My, mieszkańcy miejscowości Kielanówka zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wznowienie starań o włączenie Kielanówki do miasta Rzeszowa. Prośbę swą uzasadniamy tym, że większość mieszkańców sprzeciwia się przyłączeniu do miasta Boguchwały - piszą mieszkańcy.

Pod listem udało się zebrać ponad 400 podpisów osób, które są zdecydowanie przeciwne przyłączeniu do Boguchwały.

Przypominamy, że podczas sesji Rada Miejska w Boguchwale jednogłośnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych Boguchwały, w ramach której w obręb miasta włączone zostaną sołectwa Kielanówka i Racławówka. Jest to odpowiedź na kolejną próbę przyłączenia przez Miasto Rzeszów części sołectwa Racławówka. Włączenie tych terenów w granice Miasta Boguchwała ma zdaniem samorządowców uchronić całą Gminę przed ekspansją Rzeszowa.

- Będąc częścią miasta Rzeszowa, mamy większe szanse rozwoju oraz uczestnictwa w rozwoju miasta. Pan burmistrz kieruje się tylko dobrem własnego miasta i swoim własnym. Nawet nie konsultował się z nami- mówi nam mieszkanka Kielanówki, która popiera przyłączenie wsi do Rzeszowa.

Mieszkańcy zapewniają, że Kielanówka 'czuje się rzeszowska' i to właśnie z tym miastem chce się połączyć. To może być jednak trudne do zrealizowania, bowiem sami radni Rzeszowa spierają się w kwestii poszerzenia granic miasta.