Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej aktywnie zaangażowali się w akcję #ObiadyDlaBohaterów. W ramach projektu wspierani są kombatanci na terenie Podkarpacia.
Dzięki zaangażowaniu żołnierzy z rzeszowskiego i niżańskiego batalionu lekkiej piechoty 3.PBOT, do kombatantów dostarczane są posiłki, zakupy, leki i pomoc. To właśnie samotność w tym czasie doskwiera najbardziej, dlatego jak często podkreślają sami żołnierze podziemia niepodległościowego, najważniejsze jest dla nich spotkanie, rozmowa i kontakt z wolontariuszami i żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Organizatorami akcji #ObiadyDlaBohaterów jest „Fundacja nie zapomnij o nas”, „Stowarzyszeniem Odra-Niemen”, „Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego” oraz Federacja Patriotyczna.

- Podczas rozmów nasi kombatanci często podkreślają, że dzięki odwiedzinom i udzielanemu wsparciu zarówno przez osoby z wolontariatu, żołnierzy WOT czy przedstawicieli Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, czują, że nie są i nigdy nie zostaną zapomniani. My jako ostatnie pokolenie, które ma zaszczyt poznać, porozmawiać z naszymi Bohaterami, którzy niejednokrotnie na ołtarzu wolności złożyli wielką ofiarę jesteśmy zobowiązani, aby choć w małym stopniu odwdzięczyć się za to, że dziś żyjemy w wolnej Polsce, możemy swobodnie uczyć się, pracować i żyć–relacjonuje Krystian Fila koordynator akcji na Podkarpaciu.

Wsparcie seniorów i kombatantów to jeden z priorytetów 3. PBOTrealizowany obecnie przez żołnierzy w ramach operacji „Trwała Odporność”.

- Od początku pandemii żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT są zaangażowani w dostarczanie posiłków dla naszych kombatantów i osób starszych na terenie całego Podkarpacia – mówi płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów - dziś też jesteśmy z naszymi bohaterami. Z wigilijną Kolendą wyruszył nasz kapelan z Niska. Aktualnie żołnierze dostarczają 14 posiłków na terenie Rzeszowa, Łańcuta oraz powiatu niżańskiego. Jesteśmy również otwarci na indywidualne potrzeby kombatantów. Są to osoby starsze, o które szczególnie musimy zadbać, by zostali w domach i unikali kontaktów z potencjalnymi nosicielami COVID-19.