Walka o Kielanówkę pomiędzy Boguchwałą a Rzeszowem przybiera na sile. Rada Miasta Rzeszowa ma zagłosować nad uchwałą odnośnie zmiany granic poprzez dołączenie do miasta Boguchwały.
Rada Miasta Rzeszowa postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w sprawie zmiany granic przez włączenie do Miasta Rzeszowa obszaru sołectwa Kielanówka z Gminy Boguchwała.

W uzasadnieniu możemy przeczytać:

- Propozycja zmian terytorialnych określona w projekcie uchwały wychodzi naprzeciw głosom mieszkańców sołectwa Kielanówka, którzy pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. w liczbie 381 osób zwrócili się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z prośbą o podjęcie starań zmierzających do włączenia ich miejscowości w granice miasta Rzeszowa. Mając na uwadze optymalne wykorzystanie tych szans, zasadne są konsekwentne działania budujące mocną stolicę województwa podkarpackiego. Powiększenie obszaru
Rzeszowa do około 200 km2 i wzrost liczby mieszkańców do ponad 200 tysięcy jest drogą do dalszego jego dynamicznego rozwoju, a także rozwoju całego regionu. Jest to również ogromna szansa na powstanie silnego ośrodka miejskiego w południowo-wschodniej części kraju.


Od czego się zaczęło

Wszystko zaczęło się 16 grudnia br. kiedy to usłyszeliśmy o tym, że Rzeszów planuje przyłączyć sołectwo Racławówka- Doły. Racławówka oraz Kielenówka, to sołectwa, które są istotne pod względem finansowym oraz inwestycyjnym w kontekście całej Gminy Boguchwała. W roku 2018 w ramach konsultacji społecznych ponad 90% mieszkańców Racławówki było przeciwnych przyłączeniu tej części Gminy Boguchwała do Rzeszowa. Tego typu działaniom Rzeszowa sprzeciwia się również Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, która w ostatniej decyzji z kwietnia 2020 r. wyraziła swój wyraźny sprzeciw wobec prób osłabiania ościennych dla Rzeszowa gmin poprzez odbieranie im pojedynczych sołectw.

Wtedy też, burmistrz Gminy zapowiedział, że Rada Miasta będzie dyskutować nad przyłączeniem wspomnianych sołectw do Boguchwały. Burmistrz mówił wtedy:

- Jedyną szansę na ochronę naszych interesów i stabilnej sytuacji finansowej widzimy w projekcie przyłączenia Racławówki i Kielanówki do miasta Boguchwała. W ten sposób zabezpieczymy się przed utratą potencjału inwestycyjnego oraz zagwarantujemy dalszy, zrównoważony rozwój całej Gminy.

Mapa po przyłączeniu sołectw do Boguchwały


Rada Miasta za przyłączeniem sołectw do Boguchwały

18 grudnia dotarła do nas wiadomość o tym, że Rada Miejska w Boguchwale jednogłośnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych Boguchwały, w ramach której w obręb miasta włączone zostaną sołectwa Kielanówka i Racławówka. Tłumaczono wtedy, że jest to odpowiedź na kolejną próbę przyłączenia przez Miasto Rzeszów części sołectwa Racławówka. Włączenie tych terenów w granice Miasta Boguchwały ma zdaniem samorządowców uchronić całą Gminę przed ekspansją Rzeszowa.

Decyzja ta nie spodobała się mieszkańcom, którzy głośno wyrazili swoja dezaprobatę i oburzenie tą decyzją:

- Ciekawe, że teraz władze Gminy nie wspominają o kosztach dla mieszkańców tych miejscowości np. wymiany dokumentów i załatwianiu związanych z tym formalności, bieganiu po urzędach znajdujących się w Rzeszowie (poprzednio to były argumenty przeciw przyłączeniu do Rzeszowa, bo władze nie pokryją tych kosztów-kilkuset złotych). Żegnaj komunikacjo miejska (punkt programu wyborczego Pana Burmistrza), witajcie Kudliku i MKSie z kilkoma przystankami w Rzeszowie. Odcięcie od miasta, od którego i tak jesteśmy zależni, porażka. A chodzi tylko o pieniądze, nie o mieszkańców... Jedyny błąd Pana Ferenca to taki, że nie przyłącza całych gmin, wtedy nie byłoby tematu. Cofamy się, a nie rozwijamy i nie budujemy swojej historii, tylko powielamy przeszłość....- pisała pani Ewelina

Mieszkańcy piszą pismo do prezydenta Rzeszowa

23 grudnia na ręce prezydenta Tadeusza Ferenca wpłynęło pismo od mieszkańców Kielanówki, którzy sprzeciwiają się włączeniu ich sołectwa do Boguchwały, natomiast proszą o włączenie ich terenu do Rzeszowa. Pod listem tym podpisało się 381 osób.

W liście mogliśmy przeczytać:

- My, mieszkańcy miejscowości Kielanówka zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wznowienie starań o włączenie Kielanówki do miasta Rzeszowa. Prośbę swą uzasadniamy tym, że większość mieszkańców sprzeciwia się przyłączeniu do miasta Boguchwały

Plany przyłączenia sołectw do Rzeszowa


Był to jak do tej pory ostatni etap tej telenoweli. Wiadomo jednak, że to dopiero jej początek i jeszcze wiele wydarzy się w tej sprawie.