Rada Miasta Rzeszowa podjęła decyzje o konsultacjach z mieszkańcami odnośnie przyłączenia sołectwa Kielanówka do Rzeszowa.
Uchwała została przegłosowana w stosunku głosów 18:8, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jest to pokłosie listu, który 23 grudnia został złożony na ręce prezydenta Tadeusza Ferenca. Pismo pochodzi od mieszkańców Kielanówki, którzy sprzeciwiają się włączeniu ich sołectwa do Boguchwały, natomiast proszą o włączenie ich terenu do Rzeszowa. Pod listem tym podpisało się 381 osób.

Podczas obrad Radni długo dyskutowali nad tym, czy przeprowadzić wspomniane konsultacje.

- Mieszkańcy poprosili o wznowienie starań odnośnie przyłączenia Kielanówki do Rzeszowa, do pisma załączono blisko 400 podpisów. Dodatkowo wczoraj odbyło się spotkanie Pana Prezydenta z przedstawicielami grupy inicjatywnej. Omówiono wiele tematów i problemów oraz spraw dotyczących procedury dołączania i dalszych prac- mówili radni.

Radni w większości bardzo pozytywnie przyjęli pomysł zmiany granic Rzeszowa. Podkreślano, że to sami mieszkańcy zwrócili się z taką prośbą do Pana Prezydenta. Zwracano uwagę na to, że samo sołectwo wiele zyska na ewentualnym przystąpieniu do miasta i bardzo się rozwinie. Zwracano jednak uwagę na to, że od jakiegoś czasu, radni partii rządzącej blokują możliwość przyłączanie sąsiednich miejscowości, mimo tego, że to sami mieszkańcy wyrażają takie chęci. Przywołano między innymi przykład Krasnego.

- Konsekwencją jest owa Uchwała, która pozwoli przeprowadzić konsultacje, sprawdzić, jakie są oczekiwania mieszkańców i rozpoczęcie procedury- dodali.

Zwracano uwagę także na konieczność współpracy z sąsiednimi gminami i zawiązywania bliższych relacji z nimi. Podkreślano jak ważna ta współpraca może się okazać w najbliższych latach. Radnym partii rządzącej wytykano również brak konsekwencji odnośnie dołączania nowych wsi do miasta.