Dr Wiesław Kąkol, Burmistrz Boguchwały pisze list do Prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca. To pokłosie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyłączenia Kielanówki do Rzeszowa. Padły mocne słowa!
Mocne słowa padły po decyzji Rady Miasta odnośnie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie przyłączenia sołectwa Kielanówka do Rzeszowa, za słów Wiesława Kąkola, Burmistrza Boguchwały.

Przypominamy, że Uchwała została przegłosowana w stosunku głosów 18:8, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jest to pokłosie listu, który 23 grudnia został złożony na ręce prezydenta Tadeusza Ferenca. Pismo pochodzi od mieszkańców Kielanówki, którzy sprzeciwiają się włączeniu ich sołectwa do Boguchwały, natomiast proszą o włączenie ich terenu do Rzeszowa. Pod listem tym podpisało się 381 osób.

Mocno odpowiedział na tą decyzję Burmistrz. Oto część komunikatu:

- Szanowny Panie Prezydencie, nie może być zaakceptowana ani forma, ani sposób, w jaki Miasto Rzeszów realizuje plany swojego poszerzania. Każdej gminie, w tym Gminie Boguchwała, którą reprezentuję, zależy na bezpieczeństwie i rozwoju. Tak jak Panu zależy na mieszkańcach Rzeszowa, tak ja dbam o interesy mieszkańców Gminy Boguchwała. Obrona Racławówki i Kielanówki, którą zmuszeni byliśmy podjąć, to reakcja na kolejne działania, jakie podjął Rzeszów względem naszej Gminy [...] Fakt szkodliwości Pańskich działań w zakresie przyłączania pojedynczych sołectw do Rzeszowa został podkreślony również w opinii Pani Wojewody, która wskazała, że najwłaściwszym sposobem poszerzania miasta jest przyłączanie całych gmin

Walka a w zasadzie wojna o Kielanówkę, trwa już od kilku tygodni i wiele wskazuje na to, ze to dopiero jej początek. Konflikt pomiędzy obiema stronami nasila się, co nie wróży dobrze dla samych mieszkańców.

Burmistrz Boguchwały pisze list do Prezydenta Rzeszowa
Treść listu