Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej z jednego z podkarpackich urzędów skarbowych przeprowadzili kontrolę podatkową podatnika prowadzącego działalność w branży budowlanej.
W wyniku podjętych działań wykryto nieprawidłowości skutkujące łącznym uszczupleniem podatku od towarów i usług na ponad 500 tys. złotych.

Kontrolowany podmiot m.in. zawyżał podatek naliczony. Nieprawidłowości zostały także stwierdzone w zakresie podatku należnego z tytułu nierozliczenia zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów oraz nieewidencjonowania dostaw towarów.

Podatnik zgodził się z ustaleniami organu podatkowego i dokonał korekt deklaracji VAT zgodnie z ustaleniami kontroli.