Projekt "Elektronika dla branży automotive" realizowany pod okiem wykładowcy z Politechniki Rzeszowskiej został opisany na łamach prestiżowego Raportu rocznego NCBR 2019.
Projekt zorganizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego był realizowany od 1 stycznia 2018 do 31 października 2019 r. Wartość projektu wynosiła 2 214 170,44 zł, natomiast kwota dofinansowania 2 147 745,32 zł.

Projekt realizowany był w ramach ścisłej współpracy z firmą Bury z Mielca. Bury Mielec jest dostawcą rozwiązań w zakresie elektroniki użytkowej dla takich potentatów z branży motoryzacyjnej, jak: grupa Volkswagen, Audi, BMW i Mercedes. Głównym celem projektu było nabycie i rozwój kompetencji oraz kwalifikacji kluczowych dla branży motoryzacyjnej przez 40 studentów i studentek drugiego stopnia studiów stacjonarnych kształcących się na kierunku elektronika i telekomunikacja. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem oraz aktywnym udziałem w wykładach prowadzonych przez firmę Bury, a także w wielu szkoleniach organizowanych w ramach projektu.

Jednym z kluczowych efektów realizacji projektu było zatrudnienie w firmie Bury 21 absolwentów kierunku objętego wsparciem. Ponadto osiem kolejnych osób podjęło zatrudnienie w innych firmach, w tym: Aptiv Kraków, LG Wrocław, Talking Things, Geo-Eko Rzeszów i Axtone Kańczuga, co jest dowodem wielkiego sukcesu projektu i utwierdza w przekonaniu, że Politechnika Rzeszowska kształci wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów dla przemysłu.

W programie kładziono nacisk nie tylko na rozwój kompetencji czysto inżynierskich, ale także na umożliwienie studentom podnoszenie kwalifikacji językowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, zarządczych.

- Oddaliśmy branży moto dobrze przygotowanych i bardziej dojrzałych specjalistów niż ma to zwykle miejsce w tradycyjnej ścieżce kształcenia i zatrudniania absolwentów. Nasi młodzi inżynierowie po stażach odbytych w firmie BURY, bezpośrednim udziale w pracach badawczych i rozwojowych na terenie zakładu, a także serii odbytych szkoleń zaproponowanych głównie przez firmę płynnie weszli w pracę zawodową na swoich stanowiskach. Jesteśmy przekonani, że to świetna inwestycja w rozwój naszego regionu i branży motoryzacyjnej - mówi kierownik projektu dr. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz.