Urząd Marszałkowski w Rzeszowie wyda 18 mln zł na kampanię promocyjną województwa podkarpackiego. Zrealizuje ją port lotniczy "Rzeszów-Jasionka".
W przedmiocie zamówienia na stronach urzędu marszałkowskiego mogliśmy przeczytać, że "celem jest opracowanie oraz przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej walory turystyczno-gospodarcze województwa podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych wraz z promocją na terenie portów lotniczych o zasięgu międzynarodowym."

Ogromna dyspersja w kosztach

Z kolei podstawowym celem kampanii "jest zbudowanie we wskazanej grupie docelowej świadomości i przekonania, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem, budząc wśród potencjalnych inwestorów poczucie harmonii, zdrowia i bezpieczeństwa."

Do przetargu stanęły dwie firmy: Port Lotniczy w Jasionce oraz Smartair z Warszawy. Jednak różnica w ich ofertach była porażająca. Lotnisko w Jasionce złożyło ofertę za około
18 milionów zł, zaś warszawska spółka za zaledwie 3,5 mln zł.

Wybór padł oczywiście na pierwszą, ponieważ stołeczna oferta stołecznej firmy nie spełniała warunków przetargu. - Wykonawca, który złożył tę ofertę oraz wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. W związku z powyższym oferta uzyskała maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium, a co za tym idzie w łącznej ocenie ofert - czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Kampania promocyjna jest realizowana w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.