Żołnierze leskiej kompanii wchodzącej w skład 35 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka ćwiczyli w Baligrodzie. Szkolenie taktyczne rozpoczęło się w godzinach porannych w niedzielę a zakończyło późnym wieczorem. Leska Kompania Lekkiej Piechoty prowadziła zajęcia rotacyjne, aby utrzymać dotychczas nabyte zdolności bojowe.
24 stycznia żołnierze 353 Kompanii Lekkiej Piechoty odbyli zajęcia z działań taktycznych w terenie leśnym w okolicach Baligrodu. Trudne warunki pogodowe nie przeszkodziły dowódcy kompanii por. Karolowi Gąsiorowi przeprowadzić ćwiczeń zgodnie z opracowanym scenariuszem. Głównym zadaniem leskich terytorialsów było doskonalenie umiejętności w skrytym działaniu sekcji, obowiązki osób funkcyjnych w ugrupowaniu marszowym oraz praca w terenie z wykorzystaniem mapy. Pomimo utrudnień, wszystkie zagadnienia i założone cele zostały zrealizowane na wysokim poziomie.

Prowadzenie walki w terenie leśnym to jeden z trudniejszych tematów w czasie działań bojowych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej te działania i nowe kompetencje muszą opanować do perfekcji. Nasz najmłodszy rodzaj sił zbrojnych w czasie wojny będzie prowadził walkę we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają zapewnić powszechną ochronę i obronę ludności w stałych rejonach odpowiedzialności bojowej. Leska kompania w swoich działaniach taktycznych musi poznać elementy taktyki podstawowej, w terenie zurbanizowanym, jak również w terenie leśnym. Urbanistyka terenu w stałym rejonie odpowiedzialności wymaga zróżnicowanego przygotowania do działań bojowych.

Dlatego też, żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT pomimo panującej pandemii starają się regularnie uczestniczyć w tego typu zajęciach, aby podnosić swoje kompetencje i utrzymywać odpowiednią sprawność podczas działań operacyjnych.