Ponad 70 ochotników do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej podjęło wyzwanie, by najbliższą sobotę, w godzinach porannych rozpocząć pierwsze w tym roku 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe wyrównawcze.
Kandydaci ćwiczyć będą na poligonie w Nowej Dębie. Kadrę instruktorską do prowadzenia szkolenia wystawił 35 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka. Podsumowaniem tego szkolenia będzie uroczystą przysięgą wojskowa, która odbędzie się 14 lutego.

Kandydaci 16-dniowe szkolenie podstawowe rozpoczną już w najbliższą sobotę 30 stycznia tuż po przekroczeniu bramy koszar w Nisku. Po dokonaniu przez komisję kwalifikacyjną formalności ewidencyjnych, ochotnicy już w sobotę odbędą test sprawności fizycznej, który składa się z marszobiegu na dystansie 3 km, skłonów tułowia w przód (brzuszki) oraz uginania ramion w podporze przodem (pompki).

Kandydaci kolejne dni spędzą na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Szkolenie prowadzone będzie w systemie ciągłym. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzone podczas „16-tki” szkolenie taktyczne łączy wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów. W przededniu przysięgi wojskowej kandydaci do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędą egzamin końcowy na tzw. pętli taktycznej. Każdy żołnierz podczas tego sprawdzianu wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych.

Zakończeniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 14 lutego w 79 rocznice powstania Armii Krajowej. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do etatowych batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

- WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego,
zawodowego z potrzebami służby. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT są wsparciem wojsk operacyjnych
- mówi kpt. Witold SURA, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej