Młodzi działacze Ruchu Ludowego i Kukiz'15 na konferencji prasowej przedstawili swoje pomysły na temat poprawy sytuacji przedsiębiorców.
W ostatnią środę obyła się konferencja prasowa zorganizowana przez lokalne struktury Forum Młodych Ludowców, w której brali udział przedstawiciele tej organizacji – Radosław Kosak, Kacper Twarowski oraz Ernest Dąbrowski, a także reprezentant partii Młodych Kukiz'15, Mateusz Gil.

Tematem przewodnim konferencji prasowej była zła kondycja przedsiębiorców.

Jeden z uczestników konferencji Kacper Twarowski opowiedział o tym, jak zajmował się gastronomią, jednak ze względu na trudną sytuację spowodowaną przez pandemię COVID-19 oraz niewystarczającą pomoc państwa musiał zamknąć lokal.

Pozostali uczestnicy konferencji wyrazili swoje poparcie na temat akcji OtwieraMY oraz przedstawili swoje postulaty poprawy trudnej obecnie sytuacji przedsiębiorców. Zdaniem młodych polityków wyższa kwota wolna od podatku znacznie poprawiłaby sytuację przedsiębiorców.