- Dziękuje Prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi za te wszystkie lata współpracy - mówiła na poniedziałkowym spotkaniu wojewoda Ewa Leniart. Nadal jednak nie wiadomo, kto zostanie komisarzem.
W poniedziałek 15 lutego w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się zapowiadane spotkanie z udziałem wojewody Ewy Leniart, byłego już prezydenta Tadeusza Ferenca oraz przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Deca. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, dyrektor Biura Wojewody Karolina Bogusz oraz Sekretarz Miasta Rzeszowa Marcin Stopa.

Rozmowy miały jednak tylko i wyłącznie charakter kurtuazyjny. - Wojewoda Ewa Leniart podziękowała prezydentowi za współpracę i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju stolicy Podkarpacia. Dyskusja dotyczyła m.in. wyzwań, jakie będą stały przed osobą, która będzie pełnić obowiązki prezydenta miasta do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego.

Komisarzem ma być osoba niekandydująca w wyborach


Kandydaturę komisarza proponuje wojewoda, ale ostateczną decyzję podejmuje premier. - Zgodziliśmy się, że komisarz nie powinien być mocno zaangażowany politycznie. Nie powinien być kandydatem na prezydenta, a jego głównym zadaniem powinno być łagodne przeprowadzenie miasta przez okres przejściowy - mówi Andrzej Dec, przewodniczący rady Miasta Rzeszowa.

- Dobrze by było, gdyby kampania wyborcza, która zapewne będzie gorąca, nie wpłynęła znacząco na prace Rady. Zadeklarowałem gotowość współpracy z roztropnie wybranym komisarzem. Pani wojewoda wyraziła nadzieję, że uda się go powołać do końca tygodnia. - informuje Andrzej Dec.

Decyzja do 24 lutego


Przypominamy, Tadeusz Ferenc w dniu 10 lutego 2021 w rzeszowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego złożył rezygnacje z mandatu Prezydenta Rzeszowa. Komisarz Wyborczy, sędzia Marcin Dudzik ma 14 dni na wydanie postanowienia o wygaśnięciu mandatu. Do 24 lutego Premier powinien ogłosić nazwisko komisarza dla Miasta Rzeszowa.