Wojewoda Ewa Leniart przesłała do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o powołanie komisarza tymczasowo zarządzającego Rzeszowem. Decyzje poznamy do 24 lutego 2021 r..
Komisarzem rządu w Rzeszowie ma być Marek Bajdak wniosek o nominację wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wysłała już do premiera. Bajdak to obecny dyrektor wydziału nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim. Pracuje tam od 2016 roku.

Do zadań Wydziału Nieruchomości należą w szczególności sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na cele publiczne, komunalizacji i rewindykacji mienia.

Marek Bajdak to osoba niezaangażowana politycznie. Ma zagwarantować miastu spokojne funkcjonowanie do czasu wyboru nowego prezydenta.

- Potwierdzam te informacje, pani wojewoda skierowała taki wniosek do premiera proponując kandydaturę Marka Bajdaka - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego. Decyzja jest jednak po stronie premiera. Nazwisko komisarza ma zostać ogłoszone do 24 lutego.

Wybory prezydenta Rzeszowa są konieczne po tym, jak prezydent Tadeusz Ferenc w dniu 10 lutego br. ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Jako kandydata na swoje dotychczasowe stanowisko zaproponował polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, z którym wystąpił na wspólnej konferencji prasowej.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji przedterminowe wybory zarządza premier. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta, funkcję tę pełni osoba wyznaczona przez szefa rządu. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się prawdopodobnie 9 maja 2021 r.