Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie informują, że od października zajęcia w tej uczelni odbywać się będą w sposób hybrydowy.
Jak poinformował Rektor Uczelni dr Wergiliusz Gołąbek w liście do pracowników WSIiZ, wykłady i konwersatoria odbywać się będą zdalnie, natomiast ćwiczenia i laboratoria w sposób tradycyjny. Ta decyzja wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz wykładowców, związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie.

W liście dr Gołąbek podziękował współpracownikom za dotychczasowe zaangażowanie i zaznaczył, że uczelnia bardzo dobrze poradziła sobie z zaistniałą sytuacją: "Stanęli Państwo na wysokości zadania. Sygnały, które do nas bowiem docierają od studentów, są jednoznaczne – doceniają wysiłek Uczelni i jakość oferowanych zajęć. Można stwierdzić, rezygnując z fałszywej skromności, że jesteśmy jedną z niewielu uczelni w Polsce, która w tak profesjonalny sposób prowadziła zajęcia dydaktyczne w czasach epidemii. Za to Państwu jeszcze raz dziękuję - podsumował Rektor.

Zajęcia on-line w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zostały wprowadzone trzy dni po ogłoszeniu przez Rząd RP decyzji o konieczności zawieszenia zajęć tradycyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dzięki systemowi Blackboard zdalnie odbyły się tam także egzaminy oraz obrony prac dyplomowych.