Polska jest krajem dla ludzi o różnych wyznaniach. Wolność religijna nie może być ograniczana ze względu na poglądy większości - tak mówili działacze młodzieżówki Nowoczesnej na Podkarpaciu.
Powodem dla zwołania dzisiejszej konferencji był wniesiony projekt ustawy o zmianach kodeksie karnym, który uchyla art. 196.

- Celem głównym proponowanego projektu ustawy jest realizacja art. 54 i 73 Konstytucji - zapewnienie wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także zapewnienie wolności twórczości artystycznej i wolności korzystania z dóbr kultury. Drugim celem jest zwiększenie zakresu wolności słowa, którego naruszenia winny być egzekwowane, w opinii ustawodawców, na drodze cywilnej. Powyższe cele są realizowane poprzez uchylenie przepisów artykułu 196 i artykułów 212-215 Kodeksu Karnego -czytamy w uzasadnieniu tego projektu na stronach sejmowych.

- Ten przepis co prawda istnieje od lat, jednak za rządów tej władzy jest nagminnie używany do nękania obywateli. Jego likwidacja idealnie wpisuje się w świeckość państwa, które my byśmy chcieli wprowadzić - mówił działacz .Nowoczesnej na Podkarpaciu, Krzysztof Feret.

Inspiracją dla wniesienia tego typu zmian w głównej mierze była dość głośna sprawa Elżbiety Podleśnej, która w lipcu 2019 roku została zatrzymana pod zarzutem profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie wniosła ona zażalenie do sądu na to zatrzymanie.

- Sąd postanowił o częściowym uwzględnieniu naszego zażalenia i w dniu dzisiejszym stwierdził, iż zatrzymanie pani Elżbiety Podleśnej 6 maja było niezasadne. Nie uwzględnił naszego zażalenia w zakresie kontroli legalności tego zatrzymania. Przyjął, że było legalne, acz niezasadne - mówił po wydaniu tego werdyktu mec. Radosław Baszuk.

- Żywimy ogromne nadzieje, że ta kuriozalna sytuacja nie będzie miała miejsca już nigdy w przyszłości. Wolność słowa powinna być świętym prawem człowieka, a przykład Pani Elżbiety dobitnie pokazał, że kościół nie uszanował tego przepisu - mówili dziś działacze młodzieżówki Nowoczesnej na Podkarpaciu.

Przy okazji poruszono także temat uchwały "uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT", której projekt został skierowany do prac komisji na ostatnim posiedzeniu.

- Na ten moment nie widzę większych szans, aby ta uchwała weszła w życie. Skierowanie jej do komisji jest świetnym przykładem na rozmycie tego problemu - powiedział Krzysztof Feret.