Siedem podkarpackich uczelni otrzymało w tym roku wsparcie z budżetu województwa. Łącznie jego wysokość wynosi milion złotych. Umowy na dotację przedstawiciele uczelni podpisali w urzędzie marszałkowskim.
W podpisaniu umów samorząd województwa reprezentowali: Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Monika Brewczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

- Wniosków o dotację wpłynęło 11. Uznaliśmy, że 7 jest interesujących, wpisujących się w strategię rozwoju województwa, w inteligentne specjalizacje. Dotacje są przyznane w zależności od wagi i rodzaju przedsięwzięcia – mówił podczas podpisania umów marszałek Ortyl.

- Gratuluję rektorom, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie, bo ono stanowi o sile kapitału ludzkiego. Kształćmy młodych ludzi i pomagajmy sobie wzajemnie – dodał wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od wielu lat wspiera finansowo uczelnie z terenu Podkarpacia. Na ten cel z budżetu województwa wyasygnowano już w sumie 22,5 mln złotych.

W tym roku wsparcie otrzymały następujące placówki:

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
- Uniwersytet Rzeszowski,
- Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
- Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Oceniając złożone wnioski i przyznając dotacje, zarząd województwa kierował się kryteriami określonymi w regulaminie. Wśród nich jest między innymi zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.

Największe wsparcie otrzymała Politechnika Rzeszowska – 360 tys. złotych na zakup samolotu szkoleniowego niezbędnego do kształcenia studentów. Dzięki temu wzrośnie jakość kształcenia studentów pilotażu oraz poprawi się baza dydaktyczno-szkoleniowa.

Uniwersytet Rzeszowski dostał 250 tys. złotych. Uczelnia chce kupić aparaturę do Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymały po 85 tys. złotych. Sanocka uczelnia chce dotację wykorzystać na wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu dotację wykorzysta na utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej na kierunku Psychologia. Przemyska placówka przeznaczy pieniądze na doposażenie pracowni badań fizykalnych i ratownictwa medycznego w symulatory i modele dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo. Kierunek pielęgniarstwo i grafikę komputerową chce rozwinąć WSIiZ poprzez wykorzystanie dotacji na zakup wyposażenia do laboratoriów na obu tych kierunkach. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu otrzymała 50 tys. złotych i pieniądze przeznaczy na zakup zestawu technologii RFID do laboratorium na kierunku Logistyka i Spedycja na wyposażenie sali szkoleniowej.

Marszałek Ortyl podczas wydarzenia poinformował także o konkursie organizowanym przez urząd marszałkowski, który skierowany jest do studentów z Podkarpacia - „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Jest on skierowany do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.