Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. .

Kto realizuje projekt?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:
- Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy

Jaki jest cel?

W projekcie samorządowcy chcą zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności oraz zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu przygotowywań są propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

- Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu. Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania- mówią samorządowcy.

Co możesz zrobić?

Samorządowcy chcą by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizują oni warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę: https://wlaczeniespoleczne.pl i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.