Na najbliższej sesji miejscy zdecydują czy zwolnić przedsiębiorców w Rzeszowie z opłat za sprzedaż alkoholu. Taki ruch byłby dużą ulgą dla lokalnych firm.
Przypomnijmy, na ten moment w Rzeszowie obowiązuje rozporządzenie prezydenta Tadeusza Ferenca jeszcze z pierwszego locdawnu uprzedniego roku. Na jego mocy przedsiębiorcy mogą starać się ze zwolnienia z opłat za czynsz z okresu sześciu miesięcy. Co prawda pomogło to nieco lokalnym firmom, jednak nadal musieli oni płacić koncesję za możliwość sprzedaży alkoholu.

Radni Rzeszowa zwolnią przedsiębiorców z opłaty za sprzedaż alkoholu?

Teraz na najbliższą sesję Rady Miasta trafia projekt uchwały, na mocy którego urzędnicy będą mogli zwolnić przedsiębiorców w całości z opłat za możliwość sprzedaży alkoholu w 2021 roku. Jednocześnie umożliwi ona zwrot kosztów dla przedsiębiorców, którzy wnieśli ją do końca stycznia bieżącego roku.

- Wnoszona przez restauratorów opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jest w sytuacji pandemicznej kompletnie nieuzasadniona, bo z powodu zamknięcia lokali żadnego alkoholu oni nie sprzedają. Dlatego zwolnienie przedsiębiorców z jej uiszczania oraz zwrot kwot, które z tego tytułu już zapłacili, jest w pełni uzasadnione. Oczekiwać by jedynie należało, że w ramach jednej z tarcz finansowych gminy dostaną rekompensatę ubytków we wpływach poniesionych z powodu zwolnienia przedsiębiorców z tej opłaty - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przypomnijmy także, że choć restauratorzy teoretycznie mogą rozkładać swoje ogródki na rynku od początku kwietnia (obecnie jednak przepisy pandemiczne na to nie pozwalają), to miasto poszło na rękę przedsiębiorcom, i zwolniło ich z pobierania opłat za okres, kiedy jest to niemożliwe.