Gmina Boguchwała otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 000 000 zł na budowę budynków wielorodzinnych.
To kolejny krok w ramach, rozpoczętej w 2020 roku, współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Środki te oraz powołanie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa pozwolą zainicjować realizację inwestycji na ok. 10 ha działek położonych w Boguchwale. Przewiduje się powstanie osiedla budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą drogową, parkingami, pomieszczeniami handlowymi oraz obiektami użyteczności publicznej.

O funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM, Fundusz) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Środki Funduszu służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów, lub akcji w tworzonej, lub działającej SIM.

Wsparcie udzielane jest na:

- dofinansowanie w wysokości 10 proc. kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez istniejące Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) lub Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM),
- wsparcie na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w wysokości do 3 mln zł.

Wsparcie wypłacane jest gminom podejmującym działania polegające na objęciu udziałów lub akcji w tworzonym, lub istniejącym TBS/SIM, na warunkach określonych w art. 33l – 33s ustawy z dnia 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).