Program Tax Free to nowoczesna usługa, opracowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Teraz został on rozbudowany. Są też dostępne informacje online dotyczące warunków i korzyści jakie niesie.

Program Tax Free na nowym, elektronicznym poziomie


Nie jest tajemnicą, że za rozwojem nowych technologii muszą też nadążyć państwowe instytucje. Tym bardziej, że pozwalają one na łatwiejszy dostępny do informacji, które są niezbędne każdemu obywatelowi. W lutym tego roku np. zaczął oficjalnie funkcjonować e-Urząd Skarbowy. Teraz przyszedł czas na kolejne kroki, o których mówi sam minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński:

„W lutym ogłosiliśmy start e-Urzędu Skarbowego, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Sukcesywnie uruchamiamy w nim kolejne e-usługi. Dziś prezentujemy zmiany, jakie zajdą w popularnym systemie TAX FREE, od stycznia w wersji cyfrowej"

Na czym polega projekt Tax Free i jak wyglądało do tej pory?


TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. To znaczy, że przysługuje:

  • podróżnym, którzy dokonali w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,

  • osobom, które otrzymały paragon z kasy rejestrującej,

  • tym, którzy wywieźli towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskali potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Do tej pory obowiązywał papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny był też stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Korzyści programu Tax Free dla przedsiębiorców i podróżnych


Ten projekt niesie ze sobą korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podróżujących. Pierwszej z tych grup umożliwia:

  • szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE,

  • uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,

  • ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Natomiast podróżujący, korzystający z programu Tax Free mogą liczyć na

  • skrócony czasu obsługi,

  • szybki zwrot zapłaconego podatku VAT (przy transakcjach bezgotówkowych),

  • elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz.


Kto może skorzystać z programu Tax Free?


Do tej pory krajami członkowskimi Unii Europejskiej, które umożliwiły elektroniczny dostęp do Tax Free, są Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia. Polska to kolejne państwo, który zdecydował się na stworzenie wersji online tego programu. Dzięki temu, mają do niego dostęp wszyscy zainteresowani. Wiceminister finansów, szef KAS Magdalena Rzeczkowska, wymienia, kto dokładnie może skorzystać z pomocy Tax Free:

„Z nowego rozwiązania skorzystają przedsiębiorcy, jak i podróżni. Nowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT."

Nowe zasady sprzedaży z Tax Free


Właśnie ta zasada zmienia się z dniem 1 stycznia 2022 r. Wtedy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Jednak przed oficjalnym wprowadzeniem nowego prawa został ustanowiony półroczny okres próbny. Jest to czas na naukę nowo obowiązujących zasad. Od 1 lipca 2021 r., przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać w systemie TAX FREE, będą mogli rejestrować się na platformie PUESC, aby dostosować swój biznes do nowych przepisów.

Ponadto zmiany w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online dotyczą nie tylko sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym. Dostosować się pod nie muszą także przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż w systemie TAX FREE.

Tak samo jak do tej pory, konieczne będzie również, aby przedsiębiorca po rejestracji, wskazał miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. Z tą różnicą, że gdy nowe prawo wejdzie w życie, nie będzie on musiał już dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty TAX FREE będą w formie elektronicznej.