W Sejmie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego posłowie głosowali za ratyfikacją funduszu odbudowy. Prawo i Sprawiedliwość we współpracy w Lewicą przygotowały ustawę dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy i związanego z nim unijnego Funduszu Odbudowy.
Pożyczka z budżetu UE dla Polski ma wynieść 12 mld euro. Posłowie opozycji, w tym Konfederacji byli przeciwni ustawie, która ich zdaniem zakłada, że nasz kraj staje się coraz mniej samodzielny.

290 posłów głosowało "za" a 33 było "przeciw". 133 posłów wstrzymało się od głosu. Sprzeciw wobec przyjęcia projektu ustawy przez rząd wyrazili też dwaj ministrowie z Solidarnej Polski: Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Pojawiła się zatem realna groźba, że Polska nie ratyfikuje decyzji RE. PiS jednak zasiadło do negocjacyjnego stołu z politykami Lewicy, którzy obiecali poprzeć ustawę w zamian za przyjęcie sześciu postulatów zaproponowanych przez to ugrupowanie.

Wcześniej sejmowe komisje finansów publicznych i spraw zagranicznych przyjęły projekt ustawy o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. W głosowaniu wzięło udział 81 członków komisji. Za projektem opowiedziało się 53, przeciwnych było 3, a wstrzymało się 25.

Komisje na posiedzeniu odrzuciły wniosek Koalicji Obywatelskiej o odroczenie ratyfikacji Funduszu Odbudowy o dwa tygodnie i zorganizowanie w tym czasie wysłuchania publicznego na temat Krajowego Planu Odbudowy. Jest to dokument wskazujący, w jaki sposób mają być wydatkowane środki z funduszu.

Fundusz Odbudowy zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Polska może liczyć na 58 mld euro - ok. 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w niskooprocentowanych pożyczkach.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jak głosowali posłowie z Podkarpacia?

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
Piotr Babinetz – za
Zbigniew Chmielowiec – za
Tadeusz Chrzan – za
Kazimierz Gołojuch – za
Fryderyk Kapinos – za
Marek Kuchciński – za
Kazimierz Moskal – za
Teresa Pamuła – za
Jerzy Paul – za
Anna Schmidt – za
Adam Śnieżek – za
Krzysztof Sobolewski – za
Andrzej Szlachta – za
Jan Warzecha – za
Rafał Weber – za

SOLIDARNA POLSKA:
Maria Kurowska – nieobecna
Piotr Uruski – przeciw
Marcin Warchoł – za

KOALICJA OBYWATELSKA:
Joanna Frydrych – wstrzymała się
Paweł Poncyljusz – wstrzymał się
Marek Rząsa – wstrzymał się
Krystyna Skowrońska – wstrzymała się

LEWICA:
Wiesław Buż – za

KUKIZ’15:
Stanisław Tyszka – przeciw

PSL-KOALICJA POLSKA:
Mieczysław Kasprzak – za

KONFEDERACJA:
Grzegorz Braun – przeciw