- Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne będzie miejscem, w którym będziemy integrować transport kolejowy, autobusowy, miejski, podmiejski. To jedno z najważniejszych naszych wyzwań - powiedział Konrad Fijołek.
Podczas konferencji prasowej Konrada Fijołka, kandydata na Prezydenta Rzeszowa i zaproszonych gości: Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego; Jarosława Rzepy - Posła na Sejm RP; Mieczysława Kasprzaka - Posła na Sejm RP; Adama Wosia - Burmistrza Sieniawy i Mariusza Bieńka - Starosty Płockiego. Przedstawiono plany dotyczące Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, które ma być rozumiane znaczne szerzej niż
tylko transport autobusowy.

Fijołek: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne będzie całościowym systemem transportowym rzeszowskiej aglomeracji

- To jest to miejsce, w którym będziemy integrować transport kolejowy, autobusowy, miejski, podmiejski i to jest jedno z najważniejszych naszych wyzwań - powiedział Konrad Fijołek.

- Działania w obszarze transportu nie polegają na jednym, pojedynczym, tym czy innym rozwiązaniu. Na jednym haśle. Tak naprawdę te rozwiązania to kompleks działań, kompleks rozwiązań, które dopiero dają efekt. Polega on na tym, że łączymy różne formy transportu - dodał.

Konieczne warunki jakie musi spełniać Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne:
- integracja transportu kolejowego z innymi formami transportu, jakie funkcjonują w aglomeracji, czyli autobusów miejskich i podmiejskich,
- szybko i często funkcjonujący transport kolejowy, zapewniający pewność mieszkańcom,
- często zaplanowane stacje, z pełną ich integracją z transportem autobusowym,
- zintegrowany bilet,
- współpraca pomiędzy podmiejskim i miejskim przewoźnikiem, współpraca miasta z gminami ościennymi,
-rozmowy i tworzenie planów rozwoju dworca PKS.

- Pomysł, żeby w centrum Rzeszowa było takie zintegrowane centrum komunikacyjne jest wyzwaniem, ale też szansą. To wpisuje się w nowoczesną politykę europejską. Dzisiaj, kiedy mówimy o nowym zielonym ładzie, o nowej Europie, to zadaniem wszystkich jest ograniczenie ruchu samochodów, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, spalin i czyste powietrze - zaznaczył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego


- Najważniejsze, to jest stawiać na kandydata, który potrafi budować, łączyć i tworzyć wspólnotę. Nie da się osiągnąć żadnego rozwoju jeśli nie połączymy tych wspólnot. Tej najmniejszej gminnej, miejskiej, powiatowej, jak i wojewódzkiej. Dzisiaj rozwój regionu oparty jest właśnie na tej wspólnocie - podkreślał Mariusz Bieniek, Starosta Płocki.

Konrad Fijołek zwrócił również uwagę na fakt, że został uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa, plan zagospodarowania tego terenu - dworca, ale został uchylony przez Wojewodę Podkarpacką, Ewę Leniart.

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie on na sesję wróci i radni wrócą do uchwalenia tego planu, bardzo ważnego dla Rzeszowa - dodał Konrad Fijołek.
Konrada Fijołka, kandydat na Prezydenta Rzeszowa,  Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Rzepa, Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm RP, Adam Woś, Burmistrz Sieniawy i Mariusz Bieńka, Starosta Płocki,