Centrum Medyczne Medyk organizuje szczepienia przeciw COVID-19 w domu pacjenta, obejmujące pacjentów leżących, niesamodzielnych, którzy nie mogą pojawić się na szczepieniu w punktach szczepień.
Szczepienia realizowane są w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, krośnieńskim (m. Krosno), łańcuckim, przeworskim, leżajskim, rzeszowskim (m. Rzeszów), dębickim, ropczycko – sędziszowskim, mieleckim, niżańskim, stalowowolskim, kolbuszowskim i tarnobrzeskim (m. Tarnobrzeg).

PROCEDURA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W DOMU PACJENTA


1. Pacjent zgłasza chęć zaszczepienia do poradni POZ, do której jest zapisany lub do pielęgniarki opieki długoterminowej, jeśli znajduje się pod jej opieką. Poradnia lub pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie i potwierdza, że pacjent należy do danej poradni.
2. Następnie poradnia POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej ustalają, czy pacjent ma skierowanie na szczepienie w systemie elektronicznym. Jeżeli nie, a kwalifikuje się do szczepienia w ramach obecnie szczepionych grup – skierowanie jest wystawiane.
3. Lekarz POZ lub pielęgniarka oceniają, czy pacjent ze względu na stan zdrowia kwalifikuje się do zaszczepienia w domu.
4. Jeśli kwalifikacja przebiega pomyślnie, pracownicy punktu kontaktują się z pacjentem, rejestrują go na szczepienie i ustalają termin, w którym przyjeżdżają do pacjenta.
5. O zakwalifikowaniu do wykonania szczepienia decyduje lekarz mobilnego zespołu.
6. Po podaniu pierwszej dawki, zespół ustala termin drugiego szczepienia i przez co najmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.