Zgromadzeni przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów” kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, harcerze i politycy uczcili pamięć ofiar i bohaterów Powstania Warszawskiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:45 od wystawienia warty honorowej żołnierzy 3PBOT. Punktualnie o godzinie 17:00 uruchomiona została syrena alarmowa. Zgromadzeni przed pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów” symboliczną minutą ciszy uczcili ofiary Powstania Warszawskiego. Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa w intencji poległych i pomordowanych Powstańców Warszawskich, którą poprowadzi ks. prałat Władysław Jagustyn proboszcz parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie. Po modlitwie nastąpiło symboliczne złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów”.W uroczystości wzięli udział:
- żołnierze Armii Krajowej wraz z księdzem Duszpasterzem Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK,
- prezydent Miasta Rzeszowa,
- dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
- dowódca i żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej,
- dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
- harcerze,
- Młodzież Wszechpolska