W Dniu Matki, Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa, spotkał się z właścicielkami niepublicznych żłobków i przedszkoli. Spotkanie dotyczyło opieki nad najmłodszymi rzeszowianami i wspierania przedsiębiorców w zapewnianiu tej opieki. Głównym celem rozmów jest potrzeba poprawienia jakości życia rzeszowskich kobiet, matek.
Nowoczesne miasto powinno korzystać z doświadczenia i umiejętności swoich mieszkańców, w tym przypadku przedsiębiorczyń, zapewniających opiekę żłobkową i przedszkolną dla maluchów, ale również miejsca pracy, głównie dla kobiet.

Konrad Fijołek: Wprowadzę bon dla młodych matek

Właścicielki przedszkoli i żłobków zwróciły uwagę na konieczność dofinansowania niepublicznych żłobków przez samorząd. Rzeszów jest jednym z niewielu miast, które nie tego nie robią. I w związku z tym, koszt żłobka jest dla rodziców ogromnym wydatkiem.

- Obecnie w Rzeszowie, połowa dzieci, które chcą uczęszczać do żłobków, jest w żłobkach państwowych, a drugiej połowie opiekę zapewniają te wszystkie panie, przedsiębiorczynie, bizneswoman, które sprawują opiekę prywatną - powiedział Konrad Fijołek.

Przedsiębiorczynie to również matki, które podkreślają, fakt, że aby dobrze pracować, trzeba być pewnym, że dziecko jest pod dobrą opieką. I koszt tej opieki nie może być niemal równy pensji rodzica.

- Chcemy zatem się porozumieć i ułatwić dostęp do żłobków wszystkim rodzinom. Nie da się bowiem, żeby miasto wybudowało żłobki wszystkim i dla wszystkich, ale można skorzystać z rozwiązań, które już istnieją i panie, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiałem, dobrze je znają - dodał Fijołek.

Podczas spotkania ustalono potrzebę wprowadzenia:
  • dotacji, bonu żłobkowego, który będzie odciążał rodziców, sprzyjał również temu, aby dzieci oddawać do żłobków bliżej miejsca zamieszkania, na swoim osiedlu, bez konieczności codziennego jeżdżenia przez całe miasto,

  • zwiększenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, odciążających placówki publiczne,

  • programu preferowania młodych matek przy dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej