Funkcjonariusze KAS podczas kontroli jednego z pojazdów na granicy polsko-ukraińskiej znaleźli ciekawy towar. Było to spreparowane ciało prawdziwego krokodyla!

Krokodyl w bagażniku-ciekawa sytuacja na Podkarpaciu


Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas oględzin jednego z przejeżdżających pojazdów znaleźli ciało spreparowanego zwierzęcia. Znajdowało się ono w bagażniku osobowego peugeota, którym kierował 44-letni mężczyzna.

Był to krokodyl krótkopyski ( Osteolaemus tetrapsis). Ten gatunek występuje głównie w Afryce zachodniej i zachodnio- centralnej. Stworzenie to jest chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Zgodnie z tą konwencją, ochronie podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub wykonane z nich produkty.

Co grozi mężczyźnie za przewóz spreparowanego krokodyla?


Mężczyzna, który próbował przewieźć przez granicę spreparowane ciało gada nie przedstawił go do odprawy. Co więcej, nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES, które wystawić może tylko Minister Środowiska. W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania.

Podstawa prawna do przewozu zwierząt przez granicę


Według przepisów, handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym. Wymagane jest również posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Funkcjonariusze KAS przypominają:

,, Nielegalny przewóz przez granicę UE a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”