W poniedziałek 28 czerwca br. przedstawiciele partii Konfederacja Korony Polskiej zapowiedzieli swoją nową akcję „Stop segregacji sanitarnej”. Dotyczy ona podziału ludzi na zaszczepionych i tych, którzy nie zdecydowali się na ten krok. Działania będą prowadzone także na Podkarpaciu.

„STOP segregacji sanitarnej” – Kto ogłosił akcję?


W dniu 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbyła się na rzeszowskim Rynku konferencja prasowa liderów Konfederacji z okręgu 23, w której udział wzięli: Joanna Suska - Prezes okręgu partii Korwin, Kamila Potocka - reprezentantka Klubów Konfederacji, oraz Jacek Ćwięka - Koordynator Konfederacji Korony Polskiej w okręgu 23.

Liderzy rzeszowskich struktur Konfederacji zapowiedzieli złożenie w dniu dzisiejszym do Marszałek Sejmu poselskiego projektu ustawy pod nazwą "STOP segregacji sanitarnej". Jest to pierwszy projekt ustawy składany w Sejmie przez posłów Konfederacji.

Segregacja sanitarna według przedstawicieli Konfederacji


Jacek Ćwięka z Konfederacji Korony Polskiej stwierdził, że już dziś zauważyć można jawną segregację sanitarną społeczeństwa nawet w Rzeszowie. To właśnie w stolicy Podkarpacia w ostatni weekend podzielono ludzi podczas koncertów realizowanych w ramach Europejskiego Stadionu Kultury.

Natomiast Joanna Suska, prezes okręgu partii Korwin, zwróciła uwagę na zapisy Konstytucji RP, która wszystkim obywatelom gwarantuje równość wobec prawa. Mówi o tym przede wszystkim artykuł 32 w ustępie 1 i 2, który przypomniała i przytoczyła sama Joanna Suska:

"Art.32 .1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny."

Szczepienia dobrowolne czy przymusowe? Oto jest pytanie


Podczas dzisiejszej konferencji działacze Konfederacji zauważyli również, że Rząd RP podejmując walkę z epidemią COVID-19 za pomocą programu szczepień jasno zadeklarował dobrowolność korzystania z tej procedury medycznej. Jednak słyszane ze strony rządzących zapowiedzi wskazują na to, że do może dochodzić do dyskryminacji na tle szczepień. Joanna Suska i Jacek Ćwięka określają to jako jawne łamanie Konstytucji. Podsumowali to takimi słowami:

-Jeśli pozostawia się wybór ludziom w kwestiach szczepień - co jest słuszne, to należy liczyć się z tym, że nie wszyscy będą chcieli z tego skorzystać. Tak więc należy wypracować takie rozwiązania, które nie spowodują segregacji społeczeństwa.

Konfederacja wypowiada wojnę dyskryminacji medycznej!


Liderzy lokalnych struktur Konfederacji zapowiedzieli, że zamierzają wyłapywać wszystkie sytuacje związane z próbami segregowania ludzi. Zauważyli, że może do nich dochodzić zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w zakładach pracy. Chcą tego typu zachowania jasno i publicznie piętnować. Ma to na celu obronę praw ludzkich.

Ponadto, pod koniec konferencji Jacek Ćwięka zapowiedział planowaną na 4. lipca konwencję Konfederacji w Warszawie. Podczas niej ma zostać przedstawiony program Konfederacji pt. "Polska na nowo". Program ten został opracowany w odpowiedzi na rządowy program "Nowy Ład".