Nawet do 25 lat więzienia grozi 18-letniemu Mateuszowi M. W lipcu 2019 roku próbował zabić on małżeństwo spod łańcuckiej Kosiny.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 17 czerwca 2021 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 18 letniemu mieszkańcowi pow. łańcuckiego, Mateuszowi M. którego oskarżono o to, że w dniu 28 lipca 2019 roku w miejscowości K. woj. podkarpackiego działając w bezpośrednim zamiarze dokonania zabójstwa Krzysztofa F. i Joanny P. zadawał im uderzenia nożem w okolice klatki piersiowej oraz brzucha.

Obrażenia te spowodowały u pary wielonarządowe obrażenia, w tym liczne rany kłute, co spowodowało u nich ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej ich życiu zgodnie.

Z uwagi na fakt, iż Mateusz M. w chwili popełniania zarzucanych mu czynów miał 16 lat, początkowo w tej sprawie Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Łańcucie wszczął postępowanie wobec nieletniego Mateusza M.

Oskarżony przesłuchany był w charakterze podejrzanego, ale nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które korespondują z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Na potrzeby niniejszego postępowania nieletniego Mateusza M. poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu przez biegłych psychiatrów i psychologa. Według biegłych Mateusz M. nie wymaga leczenia w szpitalu psychiatrycznym ani stosowania innych środków leczniczych. W ocenie biegłych oskarżony w czasie czynu miał zachowaną zdolność rozpoznawania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

Ponadto zarówno stopień rozwoju oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste w dniu popełniania czynu zabronionego przemawiają za odpowiedzialnością na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Według biegłych stan zdrowia psychicznego Mateusza M. pozwala mu na udział w czynnościach procesowych oraz prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

Sprawcy za popełnienie zarzucanych mu czynów grozi kara do 25 lal pozbawienia wolności.